Náš příběh

N á š

příběh

Kdo jsou

Raw Planet

K živé stravě Jirku a Davida před časem přivedlo vnitřní přesvědčení, že cesta k uzdravení těla a harmonizaci mysli vede především přes úpravu stravy. Jedinečnost raw stravy jako léku pro lidské tělo přibližují lidem pomocí raw dortů a dezertů, které vyrábí již šestým rokem v jejich společnosti Raw Planet. V návaznosti pak organizují kurzy raw stravy, kde názorně přibližují její možnosti a přínos. Jejich cílem je ukazovat lidem cestu k uzdravení a zlepšení kvality života.

 

 

 


 

 

Jirka Lhotský - živí kluci z Raw Planet

Jirka Lhotský, 39 let

Narozen v Raku. Doslova celý svůj život hledal odpovědi ohledně svého zdraví. Jeho silná motivace ho nakonec po dlouhé cestě dovedla až k jasné odpovědi. Strava. Objev přímé spojitosti stravy s jeho zdravím byl pro něj zásadní a přechod k veganské a později i živé stravě byl v jeho životě zlomovým bodem. Nejen, že se úpravou stravy postupně zbavil všech dlouhodobých a těžkých zdravotních komplikací, ale s vyléčením těla přišlo i očištění mysli, navýšení vnímavosti a rozšíření vědomí. Pochopil základní zákony vesmíru a uvědomil si, že jeho nejvyšší inspirací a vedením je hlas jeho srdce. Vše, co do jeho života přichází, přijímá s radostí a pokorou. Dnes už rozumí, že svůj život nežije pouze pro sebe a že jeho posláním je ukazovat cestu. Všem, kdo hledá a kdo cítí potřebu sebe uzdravit a na sobě dále pracovat. Velkou inspiraci čerpá z moudrosti původních obyvatel – indiánů, a mnoho jejich zvyků přijal za své. Nejdůležitějším principem je pro něj láska a pokora k přírodě i k veškerému životu. Život na zemi je pro něj velkým darem, o který je třeba pečovat.

 

David Dolejšek, 44 let

Narozen ve Štíru. Miluje všechny chutě, tvary, barvy a vůně života. Je velký labužník a tvorba rozličných druhů sladkostí se stala jeho vášní. Spojení této vášně se živou stravou bylo pro něj velkou výzvou, jak nastavit nový standard pro výjimečně lahodné a zároveň zdravé dorty. Na své cestě nyní doputoval s Jirkou až k Raw Planet, kde láska vládne všemu jejich konání. Z celého srdce by si přál, aby tak jako zde, zavládl klid a mír všude vůkol. Jde rád k podstatě fungování věcí a objevování mechanizmů, na kterých je tento svět vystavěn, je pro něj velkým dobrodružstvím. Základním stavebním kamenem se mu jeví tvořivý princip lásky, která je tak zároveň odpovědí na všechno. Ke stavu štěstí a spokojenosti v životě ho dovedla jednoduchá trojčlenka – živá strava, dostatek pohybu a veselá mysl. V nedávném úseku své existence potkal spoustu úžasných bytostí a přátel, za které je velmi vděčen. Zvláštní poděkování patří jeho duchovním učitelům – Jaroslavu Duškovi, Henri Monfortovi, Jasmuheen, Jardovi Pechanovi, Pierru Franckhovi a Thu-Hien.

 

 

David Dolejšek - živí kluci z Raw Planet

 

 


Raw Planet doporučuje

žijte živý život